Rätten till mat?

Det här är en matblogg så jag börjar där.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 25.1 står det:

”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga förmåner.”

Det betyder enligt de flesta att alla människor har rätt till mat. Problemet är bara att det egentligen inte står så. Den som vill kan tolka texten så att mannen har rätt att äta och att han därefter bestämmer vad som är tillräckligt för sin egen familjs överlevnad.

Det finns ett grundläggande problem kring människors lika rättigheter när de formuleras på detta sätt. Formuleringar som ger just män rättigheter i sin status som människor är vanligt förekommande medan kvinnor räknas som bifigurer.

Sedan ett tag tillbaka har jag arbetat med våld i nära relationer och hedersvåld (vilket är ett konstigt begrepp, men det är en annan sak). Det har gjort att jag har fått upp ögonen för många konstiga saker. Därför har jag också lagt upp en banner på min site. Så gå till sylådan och hämta en säkerhetsnål. Fäst den på sina kläder och klicka på bannern, eller gå till sakerhetsnalen.se. Så har du tagit ett steg mot gemensam frid.


Andra bloggar om: , , ,

0 Utläggningar: